Integritetspolicy

Integritetspolicy

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att företaget (City Bilvård) ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Företaget behandlar personuppgifter för att administrera och utföra tjänster samt att kommunicera med kunder.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om företaget vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje part kommer du att informeras särskilt om detta.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Efter avslutad tjäns kommer företaget att genomföra en bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta City Bilvård för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende företagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.